Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Darbības programma: Izaugsme un nodarbinātība Pasākums: 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Projekta nosaukums: Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Vienošanās numurs: 9.2.4.2/16/I/082 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 37 815,00 Eiropas sociālā fonda (ESF) finansējums EUR 32 142,75 (85%) Valsts budžeta finansējums EUR 5 672,25 (15%) Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu […]

Projekts “Bērnu spēļu laukums Skrīveros” Nr.14-04-LL20-L413201-000013

Darbības programma: Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Pasākums: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Projekta nosaukums: Bērnu spēļu laukums Skrīveros Projekta numurs: 14-04-LL20-L413201-000013 Projekta kopējās izmaksas EUR 6 453,14 ELFLA finansējums EUR 4 799,85 Pašvaldības finansējums EUR 1 653,29 Sadarbības iestāde: Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde Projekta rezultātā tiks izveidots 150 m2 […]

Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Skrīveros (Nr. KPFI-13.3/25)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instruments Projekta nosaukums: Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Skrīveros Projekta numurs: KPFI-13.3/25 Projekta kopējas izmaksas EUR 33 342,25 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 31 976,17 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums EUR 22 184,10 (69,376977 % no attiecināmajām izmaksām) Pašvaldības līdzfinansējums EUR 11 158,15 Sadarbības iestāde: SIA „Vides investīciju fonds” (LVIF) Projekta […]

Atbalstītie Nīderlandes fonda un Skrīveru novada domes finansētie projekti

Trešo gadu Skrīveru novadā tiks īstenoti Nīderlandes fonda un Skrīveru novada domes atbalstītie projekti, kurus pieteikuši īstenot mūsu novada iedzīvotāji. Atbilstoši konkursa nolikumam atbalstīt iespējams trīs projektus, kur 40% finansējuma iespējams saņemt no Nīderlandes fonda, 60% ir pašvaldības vai pašu līdzfinansējums. Nīderlandes fonda un pašvaldības kopējā atbalsta summa šī gada projektiem ir 3000 eiro, līdz […]