Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta nr.8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Skrīveru novadā, saskaņā ar Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā darbojas pedagogs karjeras konsultants Vija Meroža. Ģan audzināšanas stundās, gan skolas pasākumos, gan ekskursijās tiek pievērsta lielāka uzmanība skolēnu karjeras jautājumiem. Laika posmā no decembra līdz martam […]

Projekts ”Ērģeles Skrīveriem”

Skrīveru Jaunavas Marijas – Miera Karalienes katoļu draudze aicina Jūs iesaistīties un kļūt par aizbildi jaunam instrumentam novadā – ērģelēm, kuras jau 2014. gada martā labdarības koncertā guva iedzīvotāju ziedojumus un, projektu atbalstot Nīderlandes fondam KNHM un Skrīveru novada domei, šī gada jūlijā tiks uzstādītas un saliktas.

Iedzīvotāju ērtībām ierīko atpūtas vietas

Skrīveru novada domē tika sagatavots projekts par atpūtas vietu ierīkošanu Daugavas un Purapuķes ielā. Projekts iesniegts Meža attīstības fonda projektu konkursā  „Kopā nākotnes mežam!”, ko finansē uzņēmums „Latvijas Valsts meži”. Projekts ir atbalstīts un piešķirts finansējums 500 eiro.

Jaunais ceļš nodots ekspluatācijā

2013.gada nogalē atklāts rekonstruēts ceļa posms „Lielkažoki – Stūrīši”. Ceļu nodeva ekspluatācijā tā būvnieks SIA „Vides tehnika”.