Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta nr.8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Skrīveru novadā, saskaņā ar Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā darbojas pedagogs karjeras konsultants Vija Meroža. Ģan audzināšanas stundās, gan skolas pasākumos, gan ekskursijās tiek pievērsta lielāka uzmanība skolēnu karjeras jautājumiem. Laika posmā no decembra līdz martam […]

Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Darbības programma: Izaugsme un nodarbinātība Pasākums: 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Projekta nosaukums: Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Vienošanās numurs: 9.2.4.2/16/I/082 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 37 815,00 Eiropas sociālā fonda (ESF) finansējums EUR 32 142,75 (85%) Valsts budžeta finansējums EUR 5 672,25 (15%) Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu […]

Projekts “Bērnu spēļu laukums Skrīveros” Nr.14-04-LL20-L413201-000013

Darbības programma: Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Pasākums: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Projekta nosaukums: Bērnu spēļu laukums Skrīveros Projekta numurs: 14-04-LL20-L413201-000013 Projekta kopējās izmaksas EUR 6 453,14 ELFLA finansējums EUR 4 799,85 Pašvaldības finansējums EUR 1 653,29 Sadarbības iestāde: Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde Projekta rezultātā tiks izveidots 150 m2 […]

Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Skrīveros (Nr. KPFI-13.3/25)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instruments Projekta nosaukums: Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Skrīveros Projekta numurs: KPFI-13.3/25 Projekta kopējas izmaksas EUR 33 342,25 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 31 976,17 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums EUR 22 184,10 (69,376977 % no attiecināmajām izmaksām) Pašvaldības līdzfinansējums EUR 11 158,15 Sadarbības iestāde: SIA „Vides investīciju fonds” (LVIF) Projekta […]

Projekts ”Ērģeles Skrīveriem”

Skrīveru Jaunavas Marijas – Miera Karalienes katoļu draudze aicina Jūs iesaistīties un kļūt par aizbildi jaunam instrumentam novadā – ērģelēm, kuras jau 2014. gada martā labdarības koncertā guva iedzīvotāju ziedojumus un, projektu atbalstot Nīderlandes fondam KNHM un Skrīveru novada domei, šī gada jūlijā tiks uzstādītas un saliktas.

Iedzīvotāju ērtībām ierīko atpūtas vietas

Skrīveru novada domē tika sagatavots projekts par atpūtas vietu ierīkošanu Daugavas un Purapuķes ielā. Projekts iesniegts Meža attīstības fonda projektu konkursā  „Kopā nākotnes mežam!”, ko finansē uzņēmums „Latvijas Valsts meži”. Projekts ir atbalstīts un piešķirts finansējums 500 eiro.

Jaunais ceļš nodots ekspluatācijā

2013.gada nogalē atklāts rekonstruēts ceļa posms „Lielkažoki – Stūrīši”. Ceļu nodeva ekspluatācijā tā būvnieks SIA „Vides tehnika”.

Atbalstītie Nīderlandes fonda un Skrīveru novada domes finansētie projekti

Trešo gadu Skrīveru novadā tiks īstenoti Nīderlandes fonda un Skrīveru novada domes atbalstītie projekti, kurus pieteikuši īstenot mūsu novada iedzīvotāji. Atbilstoši konkursa nolikumam atbalstīt iespējams trīs projektus, kur 40% finansējuma iespējams saņemt no Nīderlandes fonda, 60% ir pašvaldības vai pašu līdzfinansējums. Nīderlandes fonda un pašvaldības kopējā atbalsta summa šī gada projektiem ir 3000 eiro, līdz […]