Par telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošas 34 m2 lielas nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Par kustamās mantas pārdošanu

Skrīveru novada dome 2018.gada 20.martā plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošas automašīnas:

Par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 izsoli

Skrīveru novada dome 2018.gada 16.janvārī plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Zemkopības institūts 1” – 11, kadastra Nr.3282 900 0035, kas atrodas Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 3 istabu dzīvokļa, kas ir 8579/110076 domājamās daļas no ēkas ar kadastra […]

Par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Daugavas 88a

Izsolē, kas notika 2017.gada 24.augustā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, Aija Vilka ieguva nomas tiesības uz telpu Nr. 18 Daugavas ielā 88a, Skrīveros, Skrīveru novadā, ar nomas maksu 1 euro bez PVN par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru mēnesī. Nomas tiesības uz telpām Nr.23 un Nr.24 Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novada, ar nomas […]

Par telpu Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu – Nr. 18. (34 m2) , Nr. 23. (6.7 m2) un Nr. 24. (13.2 m2), kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Par zemes gabala Kalna ielā 27 A izsoli

Skrīveru novada dome 2017.gada 19.septembrī plkst.15.30 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu 0.1793 ha lielu neapbūvētu zemes gabalu, kadastra Nr.3282 008 0665, kas atrodas Kalna ielā 27 A, Skrīveros, Skrīveru novadā.

Pārdod īpašumu Dīvajas ielā

Skrīveru novada dome paziņo, ka 2016 .gada 19. aprīlī pulksten 15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Dīvajas ielā 18, kadastra Nr. 3282 010 0456, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 0,1096 ha liela neapbūvēta zemes gabala. Izsoles sākumcena ir 2050 […]

Mutiskā izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums “Vecviesturi”

Skrīveru novada dome paziņo, ka 2016. gada 19. janvārī pulksten 15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Vecviesturi”, kadastra Nr. 3282 009 0160, kas atrodas Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 1,84 ha liela zemesgabala, dzīvojamās ēkas un palīgēkas. Izsoles sākumcena ir 4000 eiro, […]

Nekustamais īpašums “Vizbuļi”

Skrīveru novada dome paziņo, ka 2014.gada 16.jūnijā plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Vizbuļi”, kadastra Nr.3282 008 0638, kas atrodas Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 0.6843 ha liela zemesgabala ar apbūves tiesībām, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Institūta mazdārziņi […]