Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma Atklātā konkursa panta kārtībā: “Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana” Identifikācijas Nr.: SND 2018/5 Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, līdz 12.07.2018. Plkst.10:30. Nolikums

Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” Identifikācijas Nr.: SND 2018/6 Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 05.07.2018. Plkst.10:00. […]

Remontdarbi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Jautājumos par tehnisko specifikāciju: Aldis Rakstiņš, mob. 29105065, aldis.rakstins@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Remontdarbi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā” Identifikācijas Nr.: SND 2018/4 Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, […]

Malkas iegāde, 500 kubikmetru

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Iepirkumu veic Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” vajadzībām Adrese: „Ziedugravas“, Ziedugravas, Skrīveru novads, LV 5125 Kontaktpersona: Aija Zaķe, mob. 29419336, e-pasts: aija.zake@inbox.lv Ierkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Malkas iegāde, 500 kubikmetru” Identifikācijas Nr.: SND 2018/3 Piedāvājums […]

Jauna mikroautobusa (8+1) piegāde Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vajadzībām

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Jauna mikroautobusa (8+1) piegāde Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vajadzībām” Identifikācijas Nr.: SND 2018/2 Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 19.02.2018. […]

Skrīveru novada kapsētu digitalizācija

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Skrīveru novada kapsētu digitalizācija” Identifikācijas Nr.: SND 2018/1 ELFLA Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 13.02.2018. Plkst.10:00. Nolikums

Ceļa “Lielkažoki – Stūrīši” posma pārbūve Skrīveru novadā

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma atklāta konkursa kārtībā: “Ceļa “Lielkažoki – Stūrīši” posma pārbūve Skrīveru novadā” Identifikācijas Nr.: SND 2017/10 ELFLA Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 20.12.2017. […]

Interaktīvais informācijas stends Skrīveru novadā

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Interaktīvais informācijas stends Skrīveru novadā” Identifikācijas Nr.: SND 2017/9 ELFLA Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 16.10.2017. Plkst.10:00. Nolikums

Autobusa piegāde Skrīveru novada pašvaldībai

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma atklāta konkursa kārtībā: “Autobusa piegāde Skrīveru novada pašvaldībai” Identifikācijas Nr.: SND 2017/8 AK Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 13.07.2017. Plkst.08:30. Nolikums […]

Interaktīvais informācijas stends Skrīveru novadā (Procedūra pārtraukta)

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Interaktīvais informācijas stends Skrīveru novadā” Identifikācijas Nr.: SND 2017/7 ELFLA Iepirkumu procedūra pārtraukta, jo nepieciešamie papildinājumi iepirkuma dokumentācijā. Nolikums

Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana”” Identifikācijas Nr.: SND 2017/6 Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 15.05.2017. Plkst.10:00. Nolikums […]

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona pārbūve

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma atklāta konkursa kārtībā: “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona pārbūve” Identifikācijas Nr.: SND 2017/5 AK Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 03.04.2017. Plkst.10:30. […]

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Skrīveru novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidei (PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA)

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Skrīveru novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidei” Identifikācijas Nr.: SND 2017/4 Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt iepirkumu procedūru, jo iesniegtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja […]

Malkas iegāde, 700 kubikmetru

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Iepirkumu veic Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” vajadzībām Adrese: „Ziedugravas“, Ziedugravas, Skrīveru novads, LV 5125 Kontaktpersona: Aija Zaķe, mob. 29419336, e-pasts: aija.zake@inbox.lv Ierkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā: “Malkas iegāde, 700 kubikmetru” Identifikācijas Nr.: SND 2017/3 Piedāvājums […]