Paziņojums par iepirkuma “Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” SND 2018/6 rezultātiem

Iepirkums: Publisko iepirkuma likuma 9. pants ID Nr. SND 2018/6, “Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Uzvarētāji: SIA “HAG” Kopējā līgumcena:  15 479,10  EUR (bez PVN) Protokols Nr.3 Līgums

Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma Atklātā konkursa panta kārtībā: “Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana” Identifikācijas Nr.: SND 2018/5 Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, līdz 12.07.2018. Plkst.10:30. Nolikums

Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” Identifikācijas Nr.: SND 2018/6 Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 05.07.2018. Plkst.10:00. […]

Paziņojums par iepirkuma “Malkas iegāde, 500 kubikmetru” SND 2018/3 rezultātiem

Iepirkums: Publikso iepirkuma likuma 8.2 pants ID Nr. SND 2018/3, “Malkas iegāde, 500 kubikmetru” Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Iepirkumu veic Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” vajadzībām Uzvarētājs: SIA “Vecsiljāņi”, reģ.nr. 48701000077, “Vecsiljāņi”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5133 Kopējā līgumcena: 13 500,00 (bez PVN) Līgums

Par telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošas 34 m2 lielas nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Par kustamās mantas pārdošanu

Skrīveru novada dome 2018.gada 20.martā plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošas automašīnas:

Remontdarbi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Jautājumos par tehnisko specifikāciju: Aldis Rakstiņš, mob. 29105065, aldis.rakstins@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Remontdarbi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā” Identifikācijas Nr.: SND 2018/4 Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, […]

Malkas iegāde, 500 kubikmetru

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Iepirkumu veic Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” vajadzībām Adrese: „Ziedugravas“, Ziedugravas, Skrīveru novads, LV 5125 Kontaktpersona: Aija Zaķe, mob. 29419336, e-pasts: aija.zake@inbox.lv Ierkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Malkas iegāde, 500 kubikmetru” Identifikācijas Nr.: SND 2018/3 Piedāvājums […]

Paziņojums par iepirkuma “Jauna mikroautobusa (8+1) piegāde Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vajadzībām” SND 2018/2 rezultātiem

Iepirkums: Publisko iepirkuma likuma 9. pants ID Nr. SND 2018/2, “Jauna mikroautobusa (8+1) piegāde Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vajadzībām” Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Uzvarētāji: SIA “Karlo Motors” Kopējā līgumcena:  19 834,71  (bez PVN) Protokols Nr.3 Līgums

Jauna mikroautobusa (8+1) piegāde Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vajadzībām

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Jauna mikroautobusa (8+1) piegāde Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vajadzībām” Identifikācijas Nr.: SND 2018/2 Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 19.02.2018. […]

Skrīveru novada kapsētu digitalizācija

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000074704 Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Kontaktpersona: Guntis Rūze, tel. 65197376, mob. 25619932, e-pasts: guntis.ruze@skriveri.lv Iepirkuma priekšmets Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā: “Skrīveru novada kapsētu digitalizācija” Identifikācijas Nr.: SND 2018/1 ELFLA Piedāvājums jāiesniedz Skrīveru novada domē 2. stāvā pie sekretāres, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, līdz 13.02.2018. Plkst.10:00. Nolikums

Par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 izsoli

Skrīveru novada dome 2018.gada 16.janvārī plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Zemkopības institūts 1” – 11, kadastra Nr.3282 900 0035, kas atrodas Zemkopības institūta ciemā, Skrīveru novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 3 istabu dzīvokļa, kas ir 8579/110076 domājamās daļas no ēkas ar kadastra […]