Projekts “Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība”

2010.gadā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” ietvaros tika nodoti ekspluatācijā šādi objekti, kā rezultātā ir būtiski paaugstinājusies dzeramā ūdens kvalitāte, radīta iespēja jauniem pieslēgumiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Objekts Vērtība, Ls
Ūdensvada tīkls, 6817 m 1 231 052.38
Kanalizācijas tīkls, 7385 m 1 027 297.36
Kanalizācijas sūkņu stacija Sila ielā 30 646.09
Kanalizācijas sūkņu stacija Daugavas-Purapuķes ielu krustojumā 52 858.32
Kanalizācijas sūkņu stacija Daugavas ielā 85 56 336.12
Sūkņu stacija un ūdens atdzelžotava Dzelzceļnieku ielā 5 371 650.80
Pazemes tīrā ūdens rezervuāri 2 gb Dzelzceļnieku ielā 5 155 470.17
Artēziskie urbumi 2gab. Dzelzceļnieku ielā 5 68 687.40
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas saimniecībā, Daugavas ielā 150 138 292.71