Skrīveru novada pašvaldības administrācija

spriditis
Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197747
Fakss: 65197747
E-pasts: dome@skriveri.lv

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 90000074704
A/S “Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV54HABA0551028435371

Skrīveru novada pašvaldības administrācijas “Nolikums

Darba laiks:

Skrīveru novada domei:

pirmdienās 8 –13 un 14 –18;
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8 –13 un 14 –17;
piektdienās 8 –15.

Skrīveru novada pašvaldības policijas inspektors Henrihs Fridriksons

Tālrunis: 65197400, 28628890

E-pasts: henrihs.fridriksons@skriveri.lv

Pieņemšanas laiki mainīgi, informācijai par tiem sekot mājas lapā sadaļā Domes ziņas un Vide un drošība

Datu aizsardzības speciālists: Juris Vaivods

Tālrunis: 26318935

E-pasts: juris.vaivods@kc.lv

Darbinieku kontaktinformācija:

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Andris Zālītis Domes priekšsēdētājs 65197015, 25664454 andris.zalitis@skriveri.lv
Ansis Martinsons Izpilddirektors 65197247, 29296165 ansis.martinsons@skriveri.lv
Velta Vigovska Pārvaldes sekretāre 65197675, 26593452 velta.vigovska@skriveri.lv
Inese Peļņika Lietvedības pārzine, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 65197747, 26593472 inese.pelnika@skriveri.lv
Anita Krusta Zemes lietu speciāliste 65197247 anita.krusta@skriveri.lv
Vides pārvaldības speciālists 65197247
Henrihs Fridriksons Pašvaldības policijas inspektors 65197247, 28628890 henrihs.fridriksons@skriveri.lv
Gita Klinģerīte Galvenā grāmatvede 65197016, 29399043 gita.klingerite@skriveri.lv
Daina Ilga Kļaviņa Vecākā grāmatvede 65197016 daina.klavina@skriveri.lv
 Liene Sakne Ekonomiste 65197016  liene.sakne@skriveri.lv
Mārīte Bogopoļska  Nodokļu administratore, kasiere 65197247, 65197016 marite.bogopolska@skriveri.lv
Guntis Rūze Finanšu speciālists 65197376, 25619932 guntis.ruze@skriveri.lv
Kitija Šteinberga Grāmatvede 65197016 kitija.steinberga@skriveri.lv
Gunta Zvaigzne-Avakova Bāriņtiesas priekšsēdētāja 26428190 barintiesa@skriveri.lv
Līga Patmalniece Sabiedrisko attiecību speciālists 26321490 liga.patmalniece@skriveri.lv
Aiga Rudaka Kapsētas pārzine 29863374