Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļa

spriditis
Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197747, 26593472
Fakss: 65197747
E-pasts: dzimtsaraksti@skriveri.lv

Darba laiks

pirmdienās 8 – 13 un 14 – 18
otrdienās 8 – 13 un 14 – 17
trešdienās 8 – 13 un 14 – 17
ceturtdienās 8 – 13 un 14 – 17
piektdienās 8 – 15

Dzimtsarakstu nodaļa ir Skrīveru novada domes izveidotas iestādes “Skrīveru pašvaldības administrācija” struktūrvienība.

Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļas “Nolikums