Skrīveru novada bāriņtiesa

spriditis
Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197276
Fakss: 65197747
E-pasts: barintiesa@skriveri.lv

Kontaktinformācija

Iveta Daukšte Bāriņtiesas priekšsēdētāja 65197276
26428190
gunta.zvaigzne@skriveri.lv
Inga Kokaine Bāriņtiesas locekle
Māra Krūmiņa Bāriņtiesas locekle
Inta Rinmane  Bāriņtiesas locekle
Svetlana Harlamova Bāriņtiesas locekle
Inese Šale Bāriņtiesas sekretāre

Apmeklētāju pieņemšana

pirmdienās 9.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00
ceturtdienās 9.00 – 13.00
piektdienās 9.00 – 13.00

Skrīveru novada bāriņtiesas “Nolikums“, Grozījumi Skrīveru novada bāriņtiesas nolikumā
Skrīveru novada bāriņtiesas nolikums (konsolidēts)

Pārskata ziņojums par Skrīveru novada bāriņtiesas darbību 2016.gadā

Skrīveru novada bāriņtiesa ir Skrīveru novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, kā arī ievēro Skrīveru novada domes saistošos noteikumus, lēmumus un citus pašvaldības normatīvos aktus.