Iestādes un aģentūras

spriditis

Skrīveru novada pašvaldības administrācija

Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197747
Fakss: 65197747
E-pasts: dome@skriveri.lv
spriditis

Skrīveru novada bāriņtiesa

Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197276
Fakss: 65197747
E-pasts: barintiesa@skriveri.lv
spriditis

Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197747, 26593472
Fakss: 65197747
E-pasts: dzimtsaraksti@skriveri.lv
jauns 110

Sociālais dienests

Adrese: Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125
Tālrunis: 65163703
Fakss: 65163704
E-pasts: socdienests@skriveri.lv
Pavasaris

Dienas centrs Pavasaros

Adrese: “Pavasari”, Ziedugravu ciems , Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 29334002
E-pasts: dienascentrs@skriveri.lv
ziedugravas

Aprūpes centrs Ziedugravas

Adrese: “Ziedugravas”, Ziedugravas, Skrīveru novads, LV–5125
Tālrunis: 65197514; 26421535
Fakss: 65163711
E-pasts: scacentrs@tvnet.lv; info@sacziedugravas.lv
 Mājaslapa:  www.sacziedugravas.lv
auv

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Adrese: Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197626, 27875376
Fakss: 65197626
E-pasts: admin@auv.skriveri.lv
Mājaslapa: www.auv.lv
spriditis

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Adrese: Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197189
Fakss: 65197542
E-pasts: spriditis@skriveri.lv
sauleni

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulēni”

Adrese: “Zemkopības institūts 15”, Zemkopības institūts, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197533
Fakss: 65197626
E-pasts: sauleni@skriveri.lv

 

Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Daugavas iela 85, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197577
Fakss: 65197577
E-pasts:  mmskola@skriveri.lv
Mājaslapa: www.smms.lv
skriveru_kulturas_centrs

Kultūras centrs

Adrese: A. Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125
Tālrunis: 65197244
Fakss: 65197244
E-pasts: baiba.dronka@skriveri.lv
muzikas_un_makslas_skola

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka

Adrese: Andreja Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197460, 29257448
Fakss: 65197460
E-pasts: aubiblioteka@skriveri.lv, karmena.ulpe@skriveri.lv
muzikas_un_makslas_skola

Skrīveru bērnu bibliotēka

Adrese: Andreja Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197459
Fakss: 65197460
E-pasts: sandra.trakina@skriveri.lv
9

Andreja Upīša muzejs

Adrese: Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197221, 29496725
E-pasts: upits@memorialiemuzeji.lv
IMG_6869

SIA “Skrīveru saimnieks”

Adrese: Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197383
Fakss: 65197983
E-pasts: saimnieks@skriveri.lv