Kontakti

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Andris Zālītis Domes priekšsēdētājs 65197015, 25664454 andris.zalitis@skriveri.lv
Ansis Martinsons Izpilddirektors 65197247, 29296165 ansis.martinsons@skriveri.lv
Velta Vigovska Pārvaldes sekretāre 65197675, 26593452 velta.vigovska@skriveri.lv
Inese Peļņika Lietvedības pārzine, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 65197747, 26593472 inese.pelnika@skriveri.lv
Anita Krusta Zemes lietu speciāliste 65197247 anita.krusta@skriveri.lv
Guntis Bokalders Vides pārvaldības speciālists 65197400, 26444662 guntis.bokalders@skriveri.lv
Henrihs Fridriksons Pašvaldības policijas inspektors 65197400, 28628890 henrihs.fridriksons@skriveri.lv
Gita Klinģerīte Galvenā grāmatvede 65197016, 29399043 gita.klingerite@skriveri.lv
Daina Ilga Kļaviņa Vecākā grāmatvede 65197016 daina.klavina@skriveri.lv
Ekonomiste 65197016
Mārīte Bogopoļska  Nodokļu administratore 65197247 marite.bogopolska@skriveri.lv
Guntis Rūze Finanšu speciālists 65197376, 25619932 guntis.ruze@skriveri.lv
Helēna Cedriņa Grāmatvede 65197016  helena.cedrina@skriveri.lv
Kitija Šteinberga Grāmatvede-kasiere 65197016 kitija.steinberga@skriveri.lv
Gunta Zvaigzne Bāriņtiesas priekšsēdētāja 26428190 barintiesa@skriveri.lv
Kitija Boļšakova Sabiedrisko attiecību speciālists 26321490 kitija.bolsakova@skriveri.lv
Aiga Rudaka Kapsētas pārzine 29863374