Komitejas un komisijas

 

 

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 24.01.2019 15.00 Darba kārtība 
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēde 22.01.2019. domē 15:30 Darba kārtība
Sociālo jautājumu komitejas sēde 23.01.2019.
domē
16.00 Darba kārība 
Attīstības jautājumu komisijas sēde