Teritorijas plānojums
1. Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 2 2016/03/15
2. Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 1 2016/03/15
3. Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa 2016/03/15
4. Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” esošais lokālplānojums 2015/09/11
5. Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” plānotais lokālplānojums 2015/09/11
6. Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam monitoringa ziņojums 2014/10/11
7. Skrīveru novada civilās aizsardzības plāns 2011/11/20
8. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 3. sēj. (Kartes. Saturs) 2011/05/10
9. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 2. sēj. (Apbūves noteikumi) 2011/05/10
10. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 1. sēj. 2011/05/10
11. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 5. karte (aizsargjoslas) 2011/05/10
12. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 4. karte 2011/05/10
13. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 3. karte 2011/05/10
14. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 2. karte 2011/05/10
15. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 1. karte 2011/05/10