Saistošo noteikumu projekti
1. Par neapbūvētu Skrīveru novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu 2018/12/26
2. Grozījumi 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā” 2018/12/26
3. Par kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona teritorijā 2018/07/23
4. Grozījumi 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā” 2018/05/28
5. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā 2018/05/28
6. Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 2018/03/26
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā 2018/02/26
8. Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā 2018/02/26
9. Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu 2018/01/22
10. Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” 2017/11/27
11. Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” 2017/10/23
12. Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” 2017/10/23
13. Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” 2017/10/23
14. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā 2017/08/28
15. Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums” 2017/04/24