Noteikumi
1. Noteikumi par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu 2017/11/07
2. Skrīveru novada investīciju plāns 2016 – 2018 2016/07/12
3. Skrīveru novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi 2016/07/12
4. Par Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu novada iedzīvotāju aktivitāšu atbalstīšanai (konsolidēts) 2016/06/22
5. Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība 2016/06/22
6. Portāla www.skriveri.lv lietošanas noteikumi 2016/02/11
7. Noteikumi par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu (konsolidēti) 2015/11/17
8. Noteikumi par starpinstitucionālo sadarbību Skrīveru novada pašvaldībā bērnu tiesību aizsardzības jomā 2015/11/17
9. Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldībā 2015/11/17
10. Skrīveru novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība 2014/10/15
11. Noteikumi par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu 2014/10/14
12. DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKAS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU BIBLIOTĒKĀ 2014/04/30
13. DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKAS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA SKRĪVERU BĒRNU BIBLIOTĒKĀ 2014/04/30
14. ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI 2014/04/30
15. SKRĪVERU BĒRNU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI 2014/04/30