Saistošie noteikumi
1. Saistošo noteikumu Nr . 2 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1. pielikums 2018/11/13
2. Grozījumi 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 2018/11/13
3. Saistošo noteikumu Nr .2 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1. pielikums 2018/08/09
4. Grozījumi 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 2018/08/09
5. Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1.pielikums 2018/06/12
6. Grozījumi Skrīveru novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 2018/06/12
7. Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (1. pielikums) 2018/04/09
8. Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 2018/04/09
9. PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM 2018/02/06
10. Paskaidrojuma raksts par Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžetu 2018/02/06
11. Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 1. pielikums 2018/02/06
12. Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 2. pielikums 2018/02/06
13. Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 3. pielikums 2018/02/06
14. Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 2018/01/05
15. Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1.pielikums 2018/01/05