Valsts svētkos dāvina koncertu

11. novembrī pulksten 15 kultūras centrā – Skrīveru novada domes dāvana novada iedzīvotājiem Latvijas valsts simtgadē – maestro Raimonda Paula dziesmas koncertprogrammā “Vienaldzības”. Spēlē stīgu kvartets “ReDo”, dzied Agnese Rakovska, pie klavierēm Matīss Repsis.

Ekskursija uz Kurzemi

Skrīveru kultūras centrs 18. oktobrī organizē ekskursiju uz Kandavu, Rūmenes muižu, Nūrmuižu, Laucienas luterāņu baznīcu un Rīdeļu dzirnavām. Ekskursijas izmaksas 31 eiro. Pieteikties līdz 16.oktobrim pa tālruni: 65197244; 29475005.

Kopā nākotnes mežam – Skrīveros iestāda 33 ozolus

Skrīveru novada dome piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2018. gada projektā „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, kur pašvaldība “Meža dienās 2018” turpina tradīciju padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos.

Bezmaksas nūjošanas un vingrošanas apmācības

Sākot ar 8. oktobri Skrīveros varēs apgūt nūjošanas tehniku, savukārt no 9. oktobra būs iespēja vingrot bez maksas sertificēta trenera vadībā. Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/082 “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. 

Spriedīs par invazīvo sugu kontroli

Oktobra vidū uz pirmo sadarbības paneļa sanāksmi sanāks projektā “INVALIS” iesaistītās puses, kopīgi debatējot par nepieciešamo rīcību un efektīvu rīcības plāna īstenošanu, bioloģisko daudzveidību aizsargājot no invazīvajām sugām.

Nākamgad pabeigs Skrīveru stacijas peronu pārbūvi

2017. gadā “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pieņēma lēmumu Skrīveru stacijā demontēt līdzšinējo salu peronu un uzbūvēt jaunu paaugstināto pasažieru platformu (550 mm) citā vietā, tādējādi uzlabojot pasažieru drošību un komfortu pārvietojoties stacijā, kā arī iekāpjot un izkāpjot no vilciena.

Svecīšu vakars novada kapsētās

Svecīšu vakars Skrīveru novada kapsētās 27. oktobrī  – Jaunajos kapos – pulksten 17, Vecajos un Saules kapos – pulksten 18.