Valsts nodrošinātais atbalsts

Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību:

Par remontdarbiem Dzelzceļnieku ielā

Sakarā ar remontdarbiem Dzelzceļnieku ielā, šobrīd pārvietošanās Dzelzceļnieku ielā ir apgrūtināta un iedzīvotājiem jārēķinās ar neērtībām, lai nokļūtu pie saviem īpašumiem.

Uzlabos dzelzceļa gājēju pāreju

2017.gada 5.jūlijā Skrīveru novada domes priekšsēdētājs A.Zālītis tikās ar Valsts Dzelzceļa inspekcijas Vecāko inspektoru ekspluatācijas jautājumos A.Baikovu, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklētāju A.Dmitrijevu,

ATRAITNES VĪRS OLGAS DĀRZA SVĒTKOS

Teātra studija “Rampa” dibināta 1973. gadā, un visus šos gadus kolektīvu vada režisore Ināra Čakste. Iestudēti tiek galvenokārt latviešu dramaturgu darbi.

SPRĪDĪTIM – 35! Paldies visiem darbiniekiem!

1982.gada 20.augustā Sprīdītis uzsāka savas gaitas pasaulē, tika atvērts Skrīveru izmēģinājumu saimniecības bērnudārzs “Sprīdītis”, paldies direktoram Ģediminam Siliņam par iniciatīvu! Tātad jau 35 gadus turpinās Sprīdīša laimes meklējumi un atradumi.