Par pašvaldības ceļu remonta darbiem

Skrīveru novada dome informē, ka ir uzsākti pašvaldības ceļa “Dīvajas iela – Mucenieki” posma starp “Robežu” mājām un krustojumu ar “Stirnu ceļu” remonta darbi. Pašlaik tiek sakārtota ceļa ūdensnoteces sistēma, pēc tam tiks veikta ceļa klātnes profilēšana.

Piesakies novada šaha un novusa turnīram!

28. oktobrī pulksten 10 Skrīveru kultūras centrā – Skrīveru novada kausa izcīņa – turnīri novusā un šahā. Lūdzam dalību pieteikt trīs dienas pirms turnīra, sūtot īsziņu pa tel: 28373530.  

“Izkrāsosim rudeni!”

27. oktobrī pulksten 19.00 Skrīveru kultūras centrā koncerts – “Izkrāsosim rudeni!”. Koncertā piedalās vokālie ansambļi – “Lira”,“Spīdala”,“Ferrovia”, Aizkraukles vīru vokālais ansamblis, jauktie kori “Sēlpils” un “Dīvaja’’. Ieeja  bez maksas

Informācija Daugavas ielas iedzīvotājiem

Skrīveros saistībā ar ceļa remontdarbiem no 19. līdz 25. oktobrim no Daugavas ielas 134 līdz dzelzceļam tiks noņemta šķembu kārta, kas šobrīd nodrošina uzbraukšanu privātmāju piebraucamajos ceļos. Līdz ar to šajā posmā iebraukšana mājas pagalmā nebūs iespējama. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Aicina pieteikties lektorus

Projekta “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2//16/I/082 ietvaros Skrīveru novada pašvaldība aicina speciālistus pieteikties lekciju vadīšanai.

Par atkritumu apsaimniekošanu

Cienījamie Skrīveru novada iedzīvotāji! SIA “Ķilupe” informē, ka Skrīveru novada iedzīvotājiem būs iespēja pagarināt atkritumu apsaimniekošanas līgumus klātienē Skrīveros.

Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku

Valsts darba inspekcija aicina Latvijas mazos un vidējos uzņēmējus lietot darba risku novērtēšanas rīku ‘OiRA’ (Online Interactive Risk Assessment). Darba risku novērtēšana jāveic visiem uzņēmējiem, tāpēc šāda bezmaksas tiešsaistes rīka ieviešana palīdz ikdienas darbā lielam skaitam mazo un vidējo uzņēmēju.

Saimniekos efektīvāk – plāno būvēt jaunu katlu māju

SIA “Skrīveru saimnieks” kopā ar Skrīveru novada domi plāno īstenot projektu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. Specifiskā atbalsta mērķa veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajai siltumapgādei”.

Valsts svētkos dāvina koncertu

11. novembrī pulksten 15 kultūras centrā – Skrīveru novada domes dāvana novada iedzīvotājiem Latvijas valsts simtgadē – maestro Raimonda Paula dziesmas koncertprogrammā “Vienaldzības”. Spēlē stīgu kvartets “ReDo”, dzied Agnese Rakovska, pie klavierēm Matīss Repsis.