Kas atrodas aiz priekškara?

To un daudz ko citu interesantu Nacionālajā teātrī uzzināja Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi mācību ekskursijas laikā pirmā semestra noslēgumā.

Paldies par atsaucību!

Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem.

Vecam gadam aizejot…

Decembris – notikumiem bagāti  aizritējis arī Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā.

Par kustamās mantas pārdošanu

Skrīveru novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošu automašīnu GAZ 53 (ugunsdzēsēju mašīna), reģistrācijas Nr. CV 4154, izlaides gads 1984., nosacītā cena 550 euro.