Eiropas Sporta nedēļa

Arī šogad septembra beidzamajā nedēļā Latvijas iedzīvotāji (mazi un lieli) tiek aicināti piedalīties Eiropas Sporta Nedēļā – Latvijā un visā Eiropā tā notiks trešo gadu, šogad tā norisināsies no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.

Par telpu Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu – Nr. 18. (34 m2) , Nr. 23. (6.7 m2) un Nr. 24. (13.2 m2), kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Par zemes gabala Kalna ielā 27 A izsoli

Skrīveru novada dome 2017.gada 19.septembrī plkst.15.30 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu 0.1793 ha lielu neapbūvētu zemes gabalu, kadastra Nr.3282 008 0665, kas atrodas Kalna ielā 27 A, Skrīveros, Skrīveru novadā.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu

Informējam, ka izsludināts konkurss uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 valdes locekļa amatu. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.augustam ar norādi: “Konkursam uz valdes locekļa amatu” Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta […]

Informatīvs seminārs Skrīveros par dabas skaitīšanu

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Skrīveru novada pašvaldību 9.augustā plkst. 15.30 Skrīveru novada pašvaldībā (Daugavas iela 59, Skrīveri) aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros. Paredzamais semināra ilgums – līdz divām stundām. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Par atbalstu mācību līdzekļu iegādei

Skrīveru sociālais dienests atgādina: ģimenes, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un daudzbērnu ģimenes, kurās ir skolas vecuma bērni, var saņemt pašvaldības atbalstu, uzsākot jauno mācību gadu –pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

E-veselībā norādītas jau vairāk nekā 2800 kontaktpersonas saziņai neatliekamos gadījumos

Atsaucoties uz Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta aicinājumu iedzīvotājiem E-veselības sistēmā norādīt informāciju par kontaktpersonu, ar kuru ārstniecības personas var sazināties neatliekamā gadījumā, līdz šim E-veselībā jau aizpildīta informācija par vairāk nekā 2800 kontaktpersonām.