“NAUJENE WIND 2018”

Marta pirmajās dienās, Daugavpils pusē, pilsētu pieskandināja flautas, saksofona, klarnetes, obojas un citu pūšaminstrumentu skaņas.

Par telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošas 34 m2 lielas nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Par kustamās mantas pārdošanu

Skrīveru novada dome 2018.gada 20.martā plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošas automašīnas:

3.martā Adidas skriešanas skola

Mīļie aktīvie Skrīveru novada skrējēji, kas jau ikgadēji piedalās Lattelecom Rīga Maratonā vai tikai beidzot šogad pamēģinās ar mazāko distanci, lai izjustu šo skriešanas auru.

Labrenčos pieklīdusi kucīte

Skrīveru novadā, Labrenčos, pieklīdusi kucīte. Lūdzam atsaukties saimnieku vai arī sniegt informāciju, lai atrastu suņa saimnieku – T. 28628890.

Skrīveros top folkloras kopa!

Ja vēlies iepazīt un turpināt seno latvju kultūru un garīgās tradīcijas, vairāk izprast mūžseno saules gadskārtu, apgūt latvju garamantas, tās izdziedot, izspēlējot, izdancojot un izdzīvojot, būsi gaidīts trešdien, 28.02.2018., plkst. 19:00 Skrīveru kultūras namā topošās folkloras kopas pirmajā sanākšanā.