Seminārs uzņēmējiem par datu aizsardzību

23. maijā pulksten 10.00 Aizkraukles novada pašvaldības domes sēžu zālē, Lāčplēša ielā 1 – tikšanās uzņēmējiem. Semināra tēma – vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) – kas jāņem vērā un kā sagatavoties?

Projektā iegūst līdzekļus sitaminstrumentu iegādei

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.

Apzinās Latvijas dabas bagātības

Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju. 

Šahisti dodas vasaras brīvdienā

Pirms doties vasaras brīvdienās, 22. aprīlī Skrīveru kultūras centrā ieradās 12 dažādu paaudžu šahisti no Skrīveriem un Pļaviņām. Visi šahisti spēlēja riņķa turnīru ar apdomas laiku 15 minūtes katram dalībniekam.

9. jūnijā Skrīveru novada svētki

9. jūnijā aicinām visus uz Skrīveru novada svētkiem. Dažādi pasākumi notiks mākslas un mūzikas skolā, kultūras centrā un A. Upīša muzeja dārzā, kur svētku koncertā priekšnesumus sniegs gan vietējie pašdarbības kolektīvi, gan viesi. Vakarā grupas “Menuets” koncerts, svētku noslēgumā – zaļumballe. 

Atrasta atslēga

Otrdien, 8. maijā autobusa pieturā pie A.Upīša muzeja atrasta atslēga. Nozaudētāju lūdzam griezties novada domes kancelejā.

Latvijas lauki gadsimtu griežos

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Likteņdārzā pulcējās konkursa “Latvijas lauki gadsimtu griežos” labāko darbu autori, viņu vidū arī  Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas (MMS) audzēkņi.

Turpinās autoceļa P32 pārbūve

Kā jau iepriekš ziņots, autoceļa P32 pārbūves darbi turpinājās arī svētku dienās – 30. aprīlī un 1. maijā. Paredzēts, ka būvnieki strādās vēl 2. un 3. maijā.