Par remonta darbiem Dzelzceļnieku ielā

Šonedēļ tiek atsākti remonta darbi Dzelzceļnieku ielā. To gaitā iedzīvotājiem jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem, kas var traucēt piekļuvi pie saviem īpašumiem. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, iesakām konsultēties par plānoto darbu grafiku pie būvdarbu veicēja  SIA “ARKO Ceļu Būve” būvdarbu vadītāja Ivo Ilstera, mobilais tālrunis: 29216434. Aktuālo informāciju par slēgtajiem ielas posmiem pēc iespējas […]

Par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Daugavas 88a

Izsolē, kas notika 2017.gada 24.augustā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, Aija Vilka ieguva nomas tiesības uz telpu Nr. 18 Daugavas ielā 88a, Skrīveros, Skrīveru novadā, ar nomas maksu 1 euro bez PVN par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru mēnesī.

Jauniem darbiem gatavi!

Ar muzikāli izglītojošu ekskursiju mūzikas literatūrā un solfedžo noslēdzās iepriekšējais mācību gads. SMMS aktīvākie un čaklākie audzēkņi 31. maijā devās uz Sēlpili, noslēdzot ciklu “Pa komponista Pētera Barisona takām”.