Skrīveru vidusskolas stadionā 25. augustā pludmales volejbola turnīrs.

2018. gada 25. augusts 10:00

Skrīveru vidusskolas stadionā 25. augustā no pulksten 10 – pludmales volejbola turnīrs.