29.aprīlī Skrīveru pagasta pensionāru biedrības Pavasara ziedu balle

2017. gada 29. aprīlis 14:00

29.aprīlī plkst. 14.00 Skrīveru  pagasta pensionāru  biedrības Pavasara ziedu balle. Muzicēs Aizezeres muzikanti no Kokneses