11. novembrī Lāčplēša dienas pasākums Skrīveros – “Daugav’s abas malas”

11. novembrī Lāčplēša dienas pasākums Skrīveros – “Daugav’s abas malas”.  Pulcēšanās gājienam pulksten  17. 30 pie Skrīveru kultūras centra. Aicinām ar savām lapām pievienoties gājienam,  un iededzināt namu logos svecītes, veidojot gaismas ceļu uz Daugavu. Tikšanās kuģīša piestātnē (iepretim Klidziņai) pulksten 18. 30, lai kopīgi – skrīverieši un jaunjelgavieši – pieminētu Brīvības cīņās kritušos varoņus. Pulksten 18.00 […]