Latvijas Olimpiskā diena

22.septembrī plkst. 9.00 Latvijas Olimpiskā diena – kopīga vingrošana un sporta dienas norises izglītības iestādēs