1.jūnijā Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas projekta prezentācija

1.jūnijā plkst.19.00 ābeļdārzā pie jaunās Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas, Daugavas ielā 85, norisināsies Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēta projekta “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” prezentācija «GAISMAS PIESKĀRIENS. GAISMAS SPĒLES»

23.jūnijā līgošana kopā ar Skrīveru amatierteātri

23.jūnijā plkst. 21.00 A.Upīša 140 jubilejas gadā līgosim kopā ar Skrīveru amatierteātri. Izrāde viencēliens A.Upīts “Dzimumdienas rītā” Iedegsim Jāņu ugunskuru un ballēsimies līdz rīta gaismai ar muzikantu Gunti Puķīti.