Turpinot īstenot ESF projektu “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Nr.9.2.4.2/16/1/082” rudenī atsākās vingrošana grūtniecēm un vecākiem ar mazuļiem. 

Nodarbības notiek Skrīveru sociālā dienesta pasākumu zālē 2. stāvā trešdienās no 2018. gada 5. septembra līdz 14. novembrim. Vienas nodarbības ilgums – stunda. Vingrošana (kustību stunda) grūtniecēm  – 7. novembrī, vingrošanas nodarbības vecākiem ar mazuļiem – 7. un 14. novembrī.

Šajās nodarbībās zālē tiek nodrošinātas lielās vingrošanas bumbas un vingrošanas paklājiņi. Vingrojot ar saviem mazuļiem, jāņem līdzi sedziņu mazulim, spilvenu,mīļāko rotaļlietu.

Nodarbības vada veselības sporta trenere Zigrīda Sprukte, iepriekš lūdzu pieteikties, tālr. 29502773.