Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,
reģistrācijas nr. 90000074704
aicina darbā

tehnisko strādnieku/elektriķi

Iesniedzamie dokumenti:
– īss dzīves un darba gaitu pārskats (CV),
– izglītību apliecinošu dokumentu kopija.

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2018. gada 20. augusta plkst. 13.00 iesniegt skolas kancelejā, Stacijas laukums 1, Skrīveros, Skrīveru novadā vai nosūtīt uz e-pasta adresi admin@auv.skriveri.lv. Kontakttālrunis – 29105065.