Skrīveru novada dome,
reģistrācijas Nr.90000074704,

aicina darbā

sociālo rehabilitētāju nepilnam darba laikam
Skrīveru dienas aprūpes centrā

Prasības:
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā (var būt students)
• saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu

Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikuma vēstule
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2018. gada 26. oktobrim pulksten 15.00 iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski e-pastā: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 25713099