Romāns “Zaļā zeme” rakstīts divreiz, jo 1943.gada 11.maijā  mājā izceļas ugunsgrēks un  liesmās aiziet bojā jau uzrakstītās desmit iespiedloksnes. Jaunajā mītnes vietā Andrejs Upīts ar lielāku spītu atsāk romāna rakstīšanu.

zala_zeme-pa_lauca_pedam

 

 

 

 

Andrejs Upīts savu dzimto novadu ir pieminējis vairākos darbos, bet vispazīstamākais ir romāns „Zaļā zeme”. Pēc romāna aprakstītajiem  notikumiem pagājuši vairāk kā 100 gadi, bet arī tagad, 21.gadsimtā, vēl ir daudz „Zaļās zemes” lappušu liecinieku.

zala zeme 1

 

 

 

 

1.Salapkrogs, romānā Salakkrogs

Brīviņa gruntnieks Jorģis Vanags plaši atrāva Salakkroga durvis. Liels un plecīgs, paslēja tumšo bārdu, pataustīja, vai dzeltenais zīda lakats nav atšļucis no kakla, un skatījās Daugavai pāri uz Klidziņu.

 zala zeme 2

 

 

 

 

2. Hardeļa dzirnavas, vēlāk Zaula dzirnavas, vēlāk Stučkas SPK  aušanas un vērpšanas cehs

Uz līkuma…  Daugavas lielceļš aizliecās taisni pār Dīvajas tiltu, gar ūdensdzirnavnieka Hardeļa kūtsgalu stāvajā dzirnavkalniņā augšā, bet stacijas un pagasta lielceļš spējā leņķī novērsās pa kreisi…”

 zala zeme 3

 

 

 

 

3.Sprūdu, romānā Spruku kalns

Kreisajā pusē Spruku kalna krauja zaļajiem viļņiem novēlusies līdz pat šaurai muklāja joslai gar lielceļu.

zala zeme 4

 

 

 

 

4. Pirmais tilts pār Dīvaju

Upe, no kuras pagsts dabūjis savu nosaukumu, no šejienes pameta spēju līkumu pret Jaunzemju kalnu, kur viņai pievienojās Brasla no pagasta otras puses.

 5.Erckalns, romānā Sirdskalns

Taisni pretī vakariem aiz Dīvajas slejas lazdām un eglēm noaugušais Sirdskalns ar trim priedēm virsotnē.

 zala zeme 6

 

 

 

 

6. Raudas krogs, vēlāk piena pieņemšanas punkts, tagad Skrīveru saldumi

Taisni pretī Lejassmeltēnu ceļa galam Raudas krogs… Raudas krogs kā pārbraukts zirgs ar izliektu, zaļi nosūnojušu salmu jumta muguru. Četrrūšu lodziņš šķībi sagriezies, aizvirtnis tam blakus vēl šķībāks.

zala zeme 7

 

 

 

 

7. Daktera Šarlova māja, vēlāk skolas internāts

Upes pusē retajās eglēs un kļavās savests būvmateriāls. Preimanis pasteidza ziņot, ka tur kāds vācietis, kāds vecs Rīgas dakteris celšot divstāvu ķieģeļu māju…

8.Tilta iela, romānā Lejassmeltēnu ceļa gals

zala zeme 9

 

 

 

 

9. Robežstabs

Stūrī apaļš akmens- robežustabs ar kantainu, četrlaidā slīpi nokaltu galu. Lielceļa pusē tur ierakti divi lepni burti J un V. Tas nozīmēja Jāni Vanagu, viņa tēvu, Viņš pats bij Jorģis Vanags,bet dēls viņam Jēkabs Vanags.

zala zeme 10

 

 

 

 

10. Brīviņu klēts, vēlāk dzīvojamā māja Veckrieviņos.

zala zeme 11

 

 

 

 

11. Brīviņu kūts

Lepni stāvēja jaunā kūts ar lieliem logiem un uzbraucamo tiltu.

 zala zeme 12

 

 

 

 

12.Mežvekteri, romānā Mežavilki

zala zeme 13

 

 

 

 

13. Ceturtais tilts

zala zeme 14

 

 

 

 

14. Piektais tilts

Rati rībēdami pārbrauca tiltam- piekto un pēdējo reizi pāri Dīvajai(dzīvē Maizītei)

zala zeme 15

 

 

 

 

15. Brāļu Lupatu māja

Čupā samesta ķieģeļu laužņa, vecu dēļu gabali, mieti un kārtiņas. No pagrabiņa patlaban izlīda divi pāliešu ienācēji, brāļi Lupati, apģērbušies taisni saskaņā ar savu uzvārdu.

zala zeme 16_1

 

 

 

 

16.Veckrieviņi, romānā Brīviņi

Brīviņu gruntnieks skatījās uz savām mājām stāvā krastā aiz vītoliem uz krūmiem pieaugušas upes gravas. Lejpus zediņu sētas lielā, labā pļava kā zaļa villaine noklāta līdz pat Glāzšķūņu ganību krūmiem un Oša aploka mežiņam. Upe ar pureņu dzeltenām apmalām izlocījās tai pāri, cauri krūmājiem Aizlakstes mežā.

     Kam piederēja visi šie zaļziedainie Brīviņu plašumi?Un akmeņu leja, Spilvas pļava ar zirgaploku un visa Oša apstrādājamā sala līdz pat Aizlakstes mežam, ko no šejienes nevarēja redzēt? Vai viņš pats nebij tas gruntnieks un kungs, kā viņu jau sāka saukt? Kas viņu varēja nodzīt no šās zaļās zemes?…

 zala zeme 17

 

 

 

 

17. Pagastmāja

Par pagastmāju to sauca tikai Ansonu Mārtiņs un dažs cits smalkas izrunas cienītājs, visiem citiem dīvajiešiem tas bija pasts. No neatminamiem laikiem te bijusi Dīvajas zirgu pasta stacija, tikai, kad to pārcēla pie dzelzceļa, Maksis fon Zīverss visas tās četras ēkas ar sakņu dārzu ārpusē nodevis pagasta lietošanā. Pagasta valde un tiesa novietojās galvenajā pasta ēkā ceļmalā.

zala zeme 18

 

 

 

 

18. Pārbrauktuve

Pārbrauktuves aizšķērsis bij vaļā. Bet Kuģenieks uzlēca no soliņa būdas galā, zili sarkans, satīto karodziņu pakaļ kratīdams, nolamājās, it kā tie ar savām sliecēm viņam sliedes bojājuši vairāk nekā citi ar riteņiem.

zala zeme 19

 

 

 

 

19. Baznīca, Aizkraukles luterāņu baznīca

Baznīca likās tik pilna, ka nevienam te vairāk nebūtu telpas, it sevišķi cieši pieblīvēta kreisā, sieviešu puse. Brīviņu kungs reti nāca baznīcā, bet visi zināja, ka citur viņš nesēdēs kā pirmajā solā.

 zala zeme 20

 

 

 

 

Citos A.Upīša darbos aprakstītās vietas Skrīveros 21.gadsimtā

20. *   „Tās sešas verstis no skolas līdz mūsu Vilkačiem nobrist nu vairs nebija joks. Tā saucamais baznīcas ceļš līdz Jaunjelgavas šosejai aizputināts, ka bail. Pulksteņupītes grava piedzīta pusē pilna, svešādi lēzena, bedru bedraina.”

                                      /Pa Lauča pēdām.KR,15.sēj. R., 1951.,72.lpp./

21. *  ”No Robežu kalna pāri Veģu pļavām jau ieraudzīju Vilkaču uzkalni. Garā kūts ar balti klāto jumtu stāvēja, omulīgi izlaidusies, viļņotā sniega klajumā. Strupai dzīvojamai ēkai skurstenis rāmi kūpēja.”

                                /Pa Lauča pēdām.KR,15.sēj.R.,1951.,75.lpp./

22. *  „Aiz Ogleniekiem…nobeidzās Bundzis ar savām tumšzilajām eglēm, violetiem melnalkšņu plankumiem un sveķainiem bērzu stumbriem.”

                           /Pa Lauča pēdām.KR,15.sēj. R.,1951.,75.lpp./