17. novembrī pulksten 16 Skrīveru kultūras centrā – Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums. Pēc pasākuma pulksten 20 – svētku balle, ieeja brīva. Galdiņus pieteikt līdz 16. novembrim pa tālruni: 29475005; 65197244.