28. jūlijā Skrīveros parkā pie kultūras centra – “Svētki ābeļdārzā”.

Pasākuma programma:

*No 16:00 – 18:00 – SKOTU KALNIEŠU SPĒLES, piepūšamās atrakcijas bērniem. Aizraujošas sacensības – āmura mešana, siena ķīpas mešana, stumšanās ar baļķi un citi izaicinājumu vingrinājumi aktīvam dzīvesveidam.

*21.00 – komponista un mūziķa Gunāra Meijera 60 gadu jubilejas koncerts

*Pēc koncerta zaļumballe – projekts “Pieci Jāņi”

Latvijas brīvvalsts 100. gadskārtā savu apaļo 60. gadu jubileju svinēs viens no tautā iemīļotākajiem, patriotiskākajiem un oriģinālākajiem izpildītājiem, dziesmu un tekstu autoriem, komponistiem un mūziķiem Gunārs Meijers.
Lai gan visatpazīstamākā no Gunāra Meijera dziesmām ir “Meitene”, kurai šogad paliek 25 gadi, tomēr klausītāju sirdis viņš ir iekarojis arī ar skaņdarbiem par dzimteni. “Manai tautai”, “Par Latviju”, “Rīgai”, “Latviešu jūrniekiem”, “Par Kurzemi”, “Sarauj Latvija” un vēl citas dziesmas ir tās, kas stiprina latviešu tautu un viņu mīlestību par dzimteni, kas pierāda, ka klausītājiem ir tuvas ne tikai mūziķa dziesmas par meitenēm, alu, copi un hokeju, bet arī par mūsu valsti – Latviju. Apveltīts ar nenoliedzamu talantu, patiesu savdabību un oriģinālu humora izjūtu, komponists ir pievienojis latviešu tautas dziesmu pūrā arī tik pazīstamas un iemīlētas dziesmas, kas noteikti tiek atskaņotas jubilejas koncertos, kā “Ramona”, “Par to jau jums nebūs nekas”, “Sievietei”, “Nakts blūzs”, “Tikai tev”, “Pingvīnmambo” u.c.

Ieeja pasākumos bez maksas