Skrīveru sociālais dienests informē, ka budžeta gada noslēguma dēļ iesniegumi sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai (dzīvokļa pabalsta, pabalsta ārstēšanās izdevumu segšanai saņemšanai u.c.) tiek pieņemti līdz š. g. 18. decembrim.