Pakalpojumi:

  • Ilgstoša un īslaicīga institucionālā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
  • Aprūpe mājās

Maksas pakalpojumi: