Skrīveru novada pašvaldības ceļu saraksts un to uzturēšanas klases, kā arī Skrīveru novada pašvaldības ielu saraksts un to uzturēšanas klases aplūkojams šeit: http://www.skriveri.lv/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/