Rīgas 1. Tālmācības vidusskola aicina mācīties

Pirms 10  gadiem tālmācība pamata un vidējās izglītības kontekstā bija pavisam kaut kas jauns, netradicionāls un neierasts, jo līdz tam izglītību tālmācībā varēja iegūt tikai koledžās un augstākajās izglītības iestādēs.

Tālmācības vidusskola tikko  veiksmīgi ir izgājusi akreditāciju,un, atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumam, gan vidusskolas, gan visu 6 izglītības programmu akreditācijas termiņš ir maksimāli iespējamais – 6 gadi,līdz 2025.gada 3. jūnijam.

Mūsu Tālmācības vidusskolasmērķauditorija ir jebkurš cilvēks, kurš sev vien zināmu iemeslu dēļ varbūt ir pārtraucis mācības un labprāt tās atsāktu, iegūstot pamata vai vispārējo vidējo izglītību:

  • jaunieši, kuru vecāki izbraukuši no valstsvai kuri paši ir devušies līdzi savām ģimenēm ārpus Latvijas;
  • jaunieši var uzsākt savu biznesuvai veidot sportista vai modeles karjeru, nepametot mācības novārtā, bet gan pielāgojot to procesu savam darba grafikam un ikdienā veicamajiem pienākumiem;
  • pieauguši cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ nav varējuši iegūt izglītību;
  • cilvēki, kam ir veselības problēmas;
  • jaunās māmiņas, kuras bērniņa dēļ nepaguva iegūt vidusskolas izglītību, un, mācoties tālmācības vidē, māmiņas vienmēr varēs būt kopā ar savu mazuli un veikt mājas darbus, doties uz darbu un baudīt savu ikdienu kopsolī ar mācībām tālmācības vidusskolā;
  • ikviens, kurš savu laiku velta sportam, mūzikai vai citam hobijamjau profesionālā līmenī.

 Mācību process Tālmācības vidusskolātiek organizēts tālmācības formā,kas ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids.  To raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana, respektējot katra esošā un potenciālā izglītojamā dažādās spējas un personības izpausmes.

Tālmācības vietnes tehnoloģiskais nodrošinājums tiek balstīts programmatūrā MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

Tālmācības forma ir īpaši piemērota strādājošiem cilvēkiem – iespēja mācīties sev ērtā laikā un vietā, tāpēc šādu izglītības ieguves formu lielākoties izvēlas tie, kuri ikdienā ir aizņemti ar ko citu. Katra situācija ir atšķirīga, un pašmotivācija ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai izglītības iegūšanai tālmācības skolā.

Gada mācību maksa Tālmācības vidusskolā ir 300,- EUR, taču katru atsevišķu gadījumu izskatām individuāli. Apstiprinātā mācību maksas atlaižu sistēmaļauj Rīgas 1. Privātās tālmācības vidusskolas izglītojamiem un potenciālajiem audzēkņiem  nodažādām sociālām grupām ar zemiem ienākumiem vai mazāk maksātspējīgām personām iegūt nepieciešamo izglītību.

Esam pievērsuši uzmanību arī tādam jautājumam par izglītojamo (pilngadību sasniegušo) vēlmi iegūt izglītību eksternātā jeb pašmācības ceļā,kas nozīmē, ka:

  • cilvēks mācās pastāvīgi pēc izglītības iestādes izsniegtajiem materiāliem,
  • var saņemt nepieciešamās konsultācijas un uz izglītības iestādi dodas kārtot pārbaudes darbus,
  • neatkarīgi no iepriekš iegūtā un pierādāmā izglītības līmeņa, katram potenciālajam izglītojamam ir iespēja mācību gada laikā iegūt nepieciešamo pamata vai vispārējo vidējo izglītību.

Iezīmējas tendences balansam starp darbu un privāto dzīvi, un šobrīd šī tendence tikai pieņemas spēkā. Dzīve ir kļuvusi dinamiskāka, darba devēji katrā profesijā un amatā vēlas zinošus un  izglītotus darbiniekus. Katrs cilvēks, sākot jaunu darbu, atklāj trūkumus gan savās prasmēs, gan zināšanās, bet, lai veiksmīgi pildītu darba pienākumus, šie trūkumi būtu jānovērš.

Dažādas aptaujas liecina, ka tieši jaunieši – vecumā no 15 līdz 29 gadiem, ir viena no lielākajām grupām, kas strādā par minimālo algu. Lai pelnītu vairāk, trūkst izglītības. Ik gadu Latvijā 10% jauniešu nepabeidz skolu un neiegūst pat obligāto 9.klašu vai vidusskolas izglītību.

Vairāk informācijas – https://www.r1tv.lv/lv/esmugatavs100/