PII darba laiks vasarā
  • PII„Sprīdītis” slēgts no 2019.gada 17.jūnija līdz 19.jūlijam;
  • PII „Saulēni” slēgts no 2019.gada 22.jūlija līdz 23.augustam.

Laikā, kad iestāde ir slēgta, tās audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt otru – darbojošos – pirmsskolas izglītības iestādi, ievērojot tās noslogotību.