Šogad Lāčplēša dienu Jaunjelgavas un Skrīveru novads atzīmēs kopā, kritušos varoņus pieminot likteņupes krastos pasākumā “Daugav’s abas malas” kuģīša piestātnē (iepretim Klidziņai).

Saistībā ar Lāčplēša dienu Jaunjelgavas novada dome rīko jau sesto Jaunjelgavas novada “Lāpu skrējienu” 84 kilometru garumā apkārt novadam. Skrējienā šogad aicināti piedalīties arī skrīverieši.

Skrējiens sāksies Seces pagasta Stalānu kapsētā un noslēgsies Jaunjelgavas pilsētas kapos pie Brīvības cīņās kritušo pieminekļa, turpināsies Lāpu gājienā un Lāčplēša dienas svinībās Daugavas krastmalā pie pārceltuves.

Skrīveriešiem, kuri vēlas piedalīties skrējienā, jāpiesakās pie Jaunjelgavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Evijas Vectirānes pa tālruni: 27889770.