Aicinām piedalīties konkursā daiļdārzu īpašniekus, ainavu arhitektus un ainavu arhitektūras projektēšanas birojus, apstādījumu ierīkošanas firmas, kuru apstādījumu projekti realizēti gan privātajos dārzos, gan iestāžu un citu objektu apstādījumos.

“PAR SKAISTĀKO LATVIJAS DAIĻDĀRZU UN LAUKU SĒTU”
Konkursu rīko Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība
Konkursu atbalsta: VAS “Latvijas Valsts meži”, žurnāls “Dārzs un Drava”

Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, ainavu arhitekti, kuri izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu vai iekopuši skaistu lauku sētu. Daiļdārzus un lauku sētas konkursam var pieteikt personīgi dārza īpašnieks vai pagasta, ciemata, pilsētas, novada pašvaldība, dārza veidotājs vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu.
Pieteikumus sūtīt:
Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrībai, Zalves iela 23-1, Rīga LV-1046;
E-pastu: rdbb@gmail.com
Pa tālruni: 29489048,
Pieteikumā jānorāda – saimnieka vārds, uzvārds, daiļdārza vai lauku sētas atrašanās vietas adrese, pieteicēja adrese un tālrunis. Vēlams pievienot vizuālo materiālu.

Pieteikumus lūdzam nosūtīt līdz 2018. gada 20. jūlijam
Dārzu vērtēšana notiks līdz 2018. gada 1. septembrim

Konkursa nolikums ŠEIT.