2010.gadā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” ietvaros tika nodoti ekspluatācijā šādi objekti, kā rezultātā ir būtiski paaugstinājusies dzeramā ūdens kvalitāte, radīta iespēja jauniem pieslēgumiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

ObjektsVērtība, Ls
Ūdensvada tīkls, 6817 m1 231 052.38
Kanalizācijas tīkls, 7385 m1 027 297.36
Kanalizācijas sūkņu stacija Sila ielā30 646.09
Kanalizācijas sūkņu stacija Daugavas-Purapuķes ielu krustojumā52 858.32
Kanalizācijas sūkņu stacija Daugavas ielā 8556 336.12
Sūkņu stacija un ūdens atdzelžotava Dzelzceļnieku ielā 5371 650.80
Pazemes tīrā ūdens rezervuāri 2 gb Dzelzceļnieku ielā 5155 470.17
Artēziskie urbumi 2gab. Dzelzceļnieku ielā 568 687.40
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas saimniecībā, Daugavas ielā 150138 292.71