1.Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā (konsolidēti)2018/11/16
2.Grozījumi Skrīveru novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”2018/07/18
3.Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā2018/07/18
4.Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.2018/06/12
5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā2018/04/25
6.Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā2018/04/25
7.Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu2018/03/12
8.Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi (konsolidēti)2018/02/14
9.Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi (konsolidēti)2018/02/14
10.Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā (konsolidēti)2018/02/14
11.Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā (konsolidēti)2018/02/14
12.PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM2018/02/06
13.Paskaidrojuma raksts par Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžetu2018/02/06
14.Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 1. pielikums2018/02/06
15.Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 2. pielikums2018/02/06
16.Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada budžeta 3. pielikums2018/02/06
17.Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”2017/12/29
18.Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2017/12/01
19.Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2017/12/01
20.Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2017/12/01
21.Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā2017/10/06
22.GROZĪJUMI SKRĪVERU NOVADA DOMES 2017.GADA 26.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM”2017/06/14
23.Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1.pielikumā2017/06/14
24.Grozījumi Skrīveru novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 4.pielikumā2017/06/14
25.Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs2017/06/08
26.Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā (konsolidēti)2017/04/24
27.PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM2017/02/01
28.Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1.pielikums2017/02/01
29.Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 2.pielikums2017/02/01
30.Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 3.pielikums2017/02/01
31.Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā (konsolidēti)2017/01/31
32.Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi (konsolidēti)2017/01/31
33.Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā (precizēti)2017/01/31
34.GROZĪJUMI 2016.GADA 28.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM”2017/01/11
35.Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 1.pielikumā2017/01/11
36.Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 2.pielikumā2017/01/11
37.Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2016/12/14
38.PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI MODIFICĒTO KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI SKRĪVERU NOVADĀ2016/12/14
39.Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2016/12/14
40.GROZĪJUMI 2016.GADA 28.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3 „PAR SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM”2016/10/31
41.Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 1.pielikumā2016/10/31
42.Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā (konsolidēti)2016/04/26
43.Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi (konsolidēti)2016/04/26
44.Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā”2016/04/26
45.Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2016/04/26
46.Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Skrīveru novadā2016/03/15
47.Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2016/02/11
48.Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi (konsolidēti)2016/02/10
49.Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā (konsolidēti)2016/02/10
50.Par kārtību Skrīveru sporta spēļu laukuma teritorijā2015/12/09
51.Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā2015/11/17
52.Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā (konsolidēts)2015/09/25
53.Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (konsolidēts)2015/07/20
54.Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi2015/07/15
55.Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”2015/07/15
56.Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā2015/07/15
57.Grozījumi 2010.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā”2015/07/15
58.Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā (konsolidēts)2015/07/15
59.Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā (konsolidēts)2015/07/15
60.Grozījumi 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā”2015/07/15
61.Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā (konsolidēts)2015/07/13
62.Par sociālo pakalpojumu sniegšanu (konsolidēts)2015/07/06
63.Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu2015/07/06
64.Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā (konsolidēts)2015/07/06
65.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā2015/07/06
66.Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību2015/07/06
67.Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā2015/07/06
68.Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā2015/07/06
69.Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērsta pret publisku vietu, Skrīveru novadā2015/07/06
70.Skrīveru novada kapsētu izveidošanas2015/07/06
71.Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Skrīveru novadā2015/07/06
72.Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi (konsolidēti)2015/06/05
73.Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” nolikums2015/02/03
74.Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”2015/02/03
75.Par atsevišķu likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiesību normu piemērošanu Skrīveru novadā2014/11/13
76.Grozījumi 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā”2014/09/12
77.Grozījumi 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērsta pret publisku vietu, Skrīveru novadā”2014/09/12
78.Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā (konsolidēts)2014/09/12
79.Grozījumi 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā”2014/09/12
80.Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā”2014/09/12
81.Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem Skrīveru novadā2014/09/12
82.Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā2014/08/26
83.Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā2014/08/26
84.Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”2014/07/07
85.PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU KOKNESES APVIENOTAJĀ PAŠVALDĪBU BŪVVALDĒ2014/06/27
86.Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”2014/05/16
87.Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā2014/05/16
88.Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2014/04/30
89.Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi2014/02/14
90.Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”2014/02/14
91.Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi2014/01/10
92.Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi2014/01/10
93.Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā2014/01/10
94.Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā2014/01/10
95.PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR TRŪCĪGU VAI MAZNODROŠINĀTU SKRĪVERU NOVADĀ2014/01/10
96.PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM2014/01/10
97.PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM SKRĪVERU NOVADĀ2014/01/10
98.Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā”2013/12/11
99.Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2013/12/11
100.Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”2013/12/11
101.Grozījumi 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”2013/12/11
102.Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”2013/12/11
103.Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā”2013/12/11
104.Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā”2013/12/11
105.Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2013/12/11
106.Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2013/12/11
107.Skrīveru novada pašvaldības nolikums (konsolidēts)2013/08/18
108.Grozījumi 2009. gada 30. jūlija saist. not. nr. 1 “Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2013/08/18
109.Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā2013/04/14
110.Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā. Grozījumi 2009. gada 29. oktobra saist. not. Nr. 7 – 2013. gada 31. janvārī Nr. 2.2013/03/14
111.Skrīveru novadapašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi2013/03/14
112.Grozījumi 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā”2013/01/11
113.Par nodokļa atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Skrīveru novadā2012/10/02
114.Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” 2012. g. 26. jūlijā2012/08/01
115.Par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli2012/02/21
116.Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Skrīveru novadā2012/02/16
117.Par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli2012/01/27
118.Grozījumi pašvaldības 28.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā”2011/11/22
119.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā (konsolidēts)2011/11/22
120.Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā2011/11/22
121.Saistošie noteikumi “Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā” (Projekts)2011/10/26
122.Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumunorises vietās Skrīveru novadā2011/06/27
123.Grozījumi 2010. g. 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā”2011/06/27
124.Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” (konsolidēts)2011/06/10
125.Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi2011/05/20
126.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā2011/05/20
127.Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā2011/05/20
128.Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru administratīvajā teritorijā2011/05/20
129.Grozījumi 2010. g. 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru administratīvajā teritorijā”2011/05/20
130.Grozījumi 2010. g. 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru administratīvajā teritorijā”2011/05/20
131.Par pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu2011/05/20
132.Skrīveru novada pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” maksas pakalpojumi2011/05/20
133.Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Skrīveru novadā2011/05/20
134.Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā2011/05/18
135.Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem2011/05/18
136.Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.2011/05/18
137.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā2011/05/18
138.Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā2011/05/18
139.Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā2011/05/18
140.Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā2011/05/18
141.Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi2011/05/17
142.Par interešu un neformālās izglītības programmu īstenošanu Skrīveru mūzikas un mākslas skolā2011/05/17
143.Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā2011/05/17
144.Grozījumi 2009. g. 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2011/05/17
145.Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā2011/05/17
146.Grozījumi 2009. g. 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2011/05/17