Par kursiem nodarbinātajiem ar ES finansējumu un mūžizglītības iespējām Madonā

Aicina izmantot iespēju un vēl tikai līdz 28. jūnijam elektroniski pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF)  un Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajiem kursiem “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (4. kārta).

Projektā  var pieteikties apgūt kādu no vairāk nekā 800 dažāda garuma un satura izglītības programmām, kas pieejamas 46 Latvijas pilsētās un novados, tostarp kādu no Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības centra (LU BVEF VUMC) piedāvātajiem kursiem Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē (piedāvāto kursu saraksts – pielikumā, ar saitēmantra.vasilevska@koknese.lv).

Visi piedāvātie kursi atrodami: www.macibaspieaugusajiem.lv lapas augšējā labajā stūrī sadaļā Pieteikties mācībām: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/. Un tie ir:

– Agile projektu vadība (mazu projektu vadītājiem)

– Projektu vadība pēc PMI standarta (lielāku projketu, t.sk. būvniecības, vadītājiem)

– Interneta vietņu izstrāde un digitālā mārketinga pamati

– Digitālais mārketings (jaunajiem, esošajiem uzņēmējiem)

– Google AdWords reklāma un digitālais mārketings (jaunajiem, esošajiem uzņēmējiem)

– Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis (iesakām skolotājiem, lai informāciju nodotu skolēniem)

– Digitālās prasmes darba vajadzībām (īpaši aicināti seniori)

– Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana (grāmatvežiem, ar priekšzināšanām Excel)

– Statistikas metodes un to pielietošana

– Dizaina domāšana uzņēmējiem

– Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai 

– Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā

– Produkta veidošana un pārdošana

Komandas darba vadīšanas ABC (ceram izveidot nepieciešamo grupu – 24 civēkus, lai šos kursus atbrauktu vadīt Daniels Godiņš, praktiķis, praktizējošs personīgās un komandu attīstības treneris/ koučs)

– Finanšu informācijas pratība pieaugušajiem

Jāpiebilst, ka visus kursus vada LU docētāji un nozaru speciālisti!

Piedāvāto kursu aprakstihttps://www.vumc.lu.lv/ sadaļā Kursi.

Klausītāja līdzmaksājums – tikai 36 eiro (jeb 10%, pārējo sedz ESF), ko var segt arī darba devējs.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, vecāki bērna kopšanas atvaļinājumāsaglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. 

Par transporta izmaksu kompensācijuhttp://www.macibaspieaugusajiem.lv/ka-sanemt-atbalstu-regionalajai-mobilitatei

Asistenta vai surdotulkotāja izmaksu kompensācijahttp://www.macibaspieaugusajiem.lv/ka-kompenset-izmaksas-par-asistenta-vai-surdotulka-pakalpojumiem

Par savas profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensāciju: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-soli-pa-solim

Pieaugušo izglītības koordinatori Latvijā: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieauguso-izglitibas-koordinatori  vai LU Jēkabpils filiāle: sabine.zvirbule@lu.lv; jekabpils@lu.lv; 26437259; 29146912

Plānots, ka mācības varētu sākties septembrī.  Mācību diena varētu būt sestdiena.

Papildu informācija VIAA: https://www.facebook.com/VIAA.LV/