Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis no 2. līdz 16. jūlijam devies ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā. Viņa vietā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs vietniece Sarmīte Jansone.