Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,reģistrācijas Nr. 4501901711, aicina darbā uz noteiktu laiku:

 • skolotāju logopēdu (0,5 likmes), darba alga EUR 710,00 par 1 likmi (pirms nodokļu nomaksas). Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija, valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Obligāta veselības pārbaude.

Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 26.aprīlim (plkst.16.00) jāiesniedz personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Jāsāk strādāt 2019.gada 1.maijā.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825


Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” direktora(-es) amatu

 darba alga mēnesī 1059 euro (pirms nodokļu nomaksas)

 Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība
 • darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi
 • vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (Europass CV formātā)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 • autovadītāja apliecības kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2019.gada 17.aprīlim pulksten 17.00 iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Konkursa nolikums


 

Skrīveru novada domes bāriņtiesas locekļa (-les) amatam

Darba alga atbilstoši stundas tarifa likmei 4,50 euro(pirms nodokļu nomaksas)

Prasības:

 • pretendentam jāatbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām
 • vēlama pieredze bāriņtiesas darbā

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2019.gada 16.aprīlim pulksten 17.00 iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 65197675


Sociālā rehabilitētāja amatam ar nepilnu darba laiku. (Mēnešalga – 247.00 eiro)

Skrīveru dienas aprūpes centrā.

Prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā (var būt students)
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 25713099