SKRĪVERU NOVADA DOME,

reģistrācijas Nr.90000074704,

aicina pieteikties:

sociālā rehabilitētāja amatam ar nepilnu darba laiku. (Mēnešalga – 247.00 eiro)

Skrīveru dienas aprūpes centrā.

Prasības:

  • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā (var būt students)
  • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
  • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma vēstule
  • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 25713099