SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,aicina pieteikties labiekārtošanas strādnieka (-ces), traktortehnikas vadītāja (-as) amatam. Darba alga mēnesī 518 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

 Prasības:

 • traktortehnikas vadītāja apliecība

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu
 • traktortehnikas vadītāja apliecības kopija
 • izglītības dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 65197675


Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,reģistrācijas Nr. 4501901711, aicina darbā uz nenoteiktu laiku

 • Sētnieku (1 likme), darba alga EUR 430,00 (pirms nodokļu nomaksas). Prasības: pamatizglītība, valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodu likumu. Apmācība darba vietā. Obligāta veselības pārbaude.

Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 25.oktobrim (plkst.16.00) jāiesniedz personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Jāsāk strādāt no 2019.gada 1.novembra.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825


Aprūpētājs/-a (2 vakances)

Skrīveru novada pašvaldības aģentūrā “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,  reģistrācijas Nr.90001689793, (summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi pārbaudes laikā 2.7393 EUR/st., pēc tam 3.1289 EUR/st.)

Prasības:

 • profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar  dažāda veida traucējumiem
 • spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt SAC “Ziedugravas”, Ziedugravās, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: info@sacziedugravas.lv.

Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514Sabiedrisko attiecību speciālista (-es) amats. Darba alga mēnesī no 663,00 līdz 817,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

 Darba pamatuzdevumi:

 • pašvaldības tēla veidošana, komunikācija ar sabiedrību
 • pašvaldības laikraksta veidošana
 • administrēt pašvaldības mājas lapu, tās profilus sociālajos tīklos un interaktīvo informācijas stendu

Prasības:

 • augstākā izglītība
 • teicamas latviešu valodas zināšanas
 • vēlamas svešvalodu zināšanas
 • laba valodas izjūta un ļoti labas prasmes rakstiski izteikties
 • iemaņas ar darbā nepieciešamo programmatūru, fotografēšanas un attēlu apstrādes iemaņas
 • teicamas datorlietošanas prasmes
 • labas komunikāciju prasmes un iniciatīva
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasmes organizēt savu darbu

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinošu dokumenta kopijas

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2020.gada 20.janvārim pulksten 18.00 iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 65197675


Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”, aicina darbā uz nenoteiktu laiku

 • 2 pirmsskolas izglītības skolotājas (uz nepilnām likmēm), darba alga par 1 likmi EUR 750,00 (pirms nodokļu nomaksas). Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība; pirmsskolas, sākumskolas skolotāja kvalifikācija; profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā; valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu. Obligāta veselības pārbaude.
 • Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz gada 21.janvārim (plkst.17.00) jāiesniedz personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825.


Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”, aicina darbā uz nenoteiktu laiku

 • pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu (1 likme), darba alga- no EUR 492,00 līdz EUR 546,00. Prasības: vidējā izglītība, prasme kontaktēties ar bērniem, valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu, obligāta veselības pārbaude.

Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 21.janvārim (plkst.17.00) jāiesniedz personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825