Aprūpētājs/-a Srīveru novada pašvaldības aģentūrā “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” (summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi EUR 2.7475) Prasības:
 • profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar  dažāda veida traucējumiem
 • spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Aprūpes centrā “Ziedugravas”, Ziedugravās, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: info@sacziedugravas.lv.

Kontakttālrunis: 65197514


Pašvaldības policijas inspektora/-es amats:

Darba alga mēnesī 781 euro (pirms nodokļu nomaksas) Prasības:

 • augstākā pirmā vai otrā līmeņa amatam atbilstoša izglītība
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru
 • B kategorijas vadītāja apliecība
 • vēlama darba pieredze tiesībsargājošās iestādēs
 • pretendentam jāatbilst likuma „Par policiju” 21.pantā noteiktajām prasībām, kā arī pretendents nedrīkst būt atvaļināts no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar disciplinārsodu – atvaļināšanu no dienesta

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 • autovadītāja apliecības kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 27775539


Prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā (var būt students)
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 25713099