2017. gadā “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pieņēma lēmumu Skrīveru stacijā demontēt līdzšinējo salu peronu un uzbūvēt jaunu paaugstināto pasažieru platformu (550 mm) citā vietā, tādējādi uzlabojot pasažieru drošību un komfortu pārvietojoties stacijā, kā arī iekāpjot un izkāpjot no vilciena.

Jau tajā pašā gadā LDz meitassabiedrība SIA “LDz infrastruktūra” veica vecā perona demontāžu, kā arī galvenā sliežu ceļa pārvietošanu, lai varētu izbūvēt jauno pasažieru platformu.

Tikko uzsākti darbi Skrīveru stacijas apgaismojuma ierīkošanai un paaugstinātā 550 mm salu perona izbūvei, kurus plānots pabeigt līdz 2019. gada vidum. Tiks ierīkots salu perons starp 1. galveno un 3. pieņemšanas-nosūtīšanas ceļu, uzstādīts perona apgaismojums un ierīkots jauns gājēju šķērsojums pār visiem sliežu ceļiem.

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija nodrošinās visiem stacijas apmeklētājiem, tai skaitā pasažieriem ar īpašām vajadzībām, drošu un ērtu piekļūšanu infrastruktūrai, iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena, kā arī drošu vilcienu satiksmi stacijas robežās.

Skrīveru stacijas salu perona izbūves tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām normām, noteikumiem un standartiem. Projektēšana veikta atbilstoši Komisijas Regulas (ES) Nr.1300/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.