Skrīveru novadā kopš šīgada pavasara notiek autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri pārbūve. Remontdarbus veic 10 kilometru garam ceļa posmam, sākot no jaunās šosejas Tīnūži–Koknese Krapē līdz Daugavas un Purapuķes ielas krustojumam Skrīveros.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka atkarībā no laikapstākļiem aktīvā būvdarbu sezona tiek pārtraukta oktobrī, novembrī, bet vēl pirms ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanas paredzēts nodrošināt netraucētu divvirziena satiksmi visā pārbūvējamā ceļa posmā. Līdz tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanai iecerēts ieklāt asfaltbetona pamatu un saistes kārtu visos jau pārbūvētajos rekonstruējamā autoceļa posmos, savukārt Skrīveru ciema teritorijā vismaz gar vienu brauktuves malu izbūvēt gājēju celiņu ar betona bruģakmens klājumu.

Tāpat pārbūves projekta realizācijas gaitā Skrīveros izbūvē jaunu ūdensatvades sistēmu lietus ūdens novadīšanai no ceļa klātnes. Skrīveru ciemā esošā lietusūdens- kanalizācijas sistēma tiek saglabāta neskarta. Līdz ar to netiek mainīts veids, kā tika savākti un novadīti sniega kušanas ūdeņi no P32 posmam perpendikulārajām ielām.

Būvdarbus veic “Strabag SIA”. To līgumcena ir deviņi miljoni eiro (ar PVN) ar ERAF līdzfinansējumu.