11. novembrī Lāčplēša dienas pasākums Skrīveros – “Daugav’s abas malas”. Pulcēšanās gājienam pulksten  17. 30 pie Skrīveru kultūras centra.

Aicinām ar savām lapām pievienoties gājienam,  un iededzināt namu logos svecītes, veidojot gaismas ceļu uz Daugavu. Tikšanās kuģīša piestātnē (iepretim Klidziņai) pulksten 18. 30, lai kopīgi – skrīverieši un jaunjelgavieši – pieminētu Brīvības cīņās kritušos varoņus.

Pulksten 18.00 no stacijas laukuma – autobuss uz Daugavmalu, pēc pasākuma – uz centru.

Informējam, ka pasākums var tikt filmēts vai fotografēts un materiāli izmantoti publicitātei medijos.