Skrīveru kultūras centra kolektīvi un interešu pulciņi 2017./ 2018.gadā

Visos kolektīvos aicinām jaunus dalībniekus!

jauktais_vokalais_ansamblis

Jauktais vokālais ansamblis “Ferrovia”

Vadītājs: Ferijs Millers  T.26558728  e-pasts:  ferijs@inbox.lv

Ansambļa vecākais:  Inta Blumberga T. 26634282

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no 17.30 līdz 18.30

Ansamblī dzied 10 dalībnieki.

Ansamblis dibināts 1997. gadā Guntas Jančenko vadībā. Ferijs Millers kolektīvā ienāca ar fantastiskām darba spējām, ierādīja ārkārtīgi nopietnu attieksmi pret muzicēšanu un 2011. gadā Latvijas jaukto vokālo ansambļu skatē skrīverieši ieguva augsto 2. vietu.

2018. gadā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vokālo ansambļu konkursa finālā “Ferrovia” jaukto vokālo ansambļu grupā ieguva 4. vietu.

 

jauniesu_deju_kolektivs

Jauniešu deju kolektīvs “Susuriņi”

Vadītāja: Gita Skudra T.26523654 e-pasts gitasepasts@inbox.lv

Mēģinājumi notiek trešdienās no 17.00 līdz 18.00.

Kolektīvā dejo 16 jaunieši no 9. līdz 12. klasei.

 

dzese

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzēse”

Vadītāja: Gita Skudra T.29149207 e-pasts gitasepasts@inbox.lv

Kolektīva vecākais: Uldis Dzērve T.26523654 e-pasts uldisdz@e-apollo.lv

Mēģinājumi notiek trešdienās pulksten 20.00.

Deju kopa izveidota 2005. gadā, aktīvi koncertē Skrīveru novadā un citviet. Janvārī kolektīvs organizē nu jau tradicionālos vidējās paaudzes deju kolektīvu koncertus “Deju olimpiāde”.

Ja ir vēlme gūt pozitīvas emocijas un fizisko rūdījumu, būsi mīļi gaidīts mūsu pulciņā. Balva par ieguldīto darbu – neaizmirstamas koncerttūres, jauka kopā būšana, foršas ballītes. Pievienojies!

 

aiva

Senioru deju kopa “Aiva”

Vadītāja: Maija Biruta Fedoruškina T. 29391990

Kolektīva vecākā: Rasma Celmiņa T. 29396531

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no 17.00 līdz 19.00

Kolektīvā dejo 17 dalībnieces.

Deju kopa dibināta 2009. gadā sākotnēji Skrīveru pensionāru biedrības paspārnē. Dejotājas aktīvi iesaistās biedrības ”Latvijas Senioru deju apvienība” darbībā, novada un biedrības rīkotajos pasākumos.

 

 

 

baltabele

Senioru sieviešu koris “Baltābele”

Vadītāja: diriģente Edīte Aneraude T.65197367

Kormeistare: Jolanta Puķīte T.26483106

Kora prezidente: Vanda Ločmele. T.29347329.

Mēģinājumi notiek trešdienās no 12.00 līdz 14.00

Korī dzied 29 dalībnieces.

Kolektīvs dibināts 1995. gadā un no tā pastāvēšanas sākuma diriģente ir Edīte Aneraude. Korim ir savas tradīcijas, daudz draugu kolektīvu. ”Baltābele” aktīvi koncertē gan novadā gan valstī, ir bijuši koncerti ārpus Latvijas robežām. Koris vairākkārt piedalījies Latvijas Dziesmu un deju svētkos.

 

 

divaja

Jauktais koris “Dīvaja”

Vadītājs: diriģents Ferijs Millers T.26558728 e-pasts ferijs@inbox.lv

Kormeistare: Silva Upeniece T.26743341 e-pasts

Mēģinājumi notiek pirmdienās no19.00 un ceturtdienās no 19.00.

Korī dzied 30 dziedātāji.

Skrīveros kordziedāšanas tradīcijas ir ļoti senas, bet no jauna tas tika dibināts 1994. gadā.

 

diva

Gleznošanas studija 

Vadītāja: Dzintra Cepure T: 29515968.

Nodarbības notiek otrdienās no pulksten 18.00.

Kopš 2008. gada Skrīveru kultūras centra paspārnē darbojās gleznošanas studija “Dīva”, ko vairākus gadus vadīja Vēsma Vītola. Studijas dalībnieki pilnveidoja savas gleznošanas prasmes gleznojot arī plenēros, organizējot izstādes gan Skrīveros gan kaimiņu novados. Studijai tradicionālas bija ikgadējās gleznu dāvināšanas labdarības akcijas. Šobrīd gleznošanas studiju vada Dzintra Cepure. Ja vēlies gleznot, atpūsties, izjust krāsu terapiju – piebiedrojies!

 

bernu_vokalais_ansamblis

Bērnu vokālais ansamblis

Vadītāja: Linda Babre T.26404418 e-pasts lindaz7@inbox.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās no 17.30 līdz 18.30.

Ansamblī dzied 14 bērn jau sākot no pirmsskolas vecuma.

Bērnu vokālā ansambļa repertuārs- interesants, aizraujošs. Dziesmu izvēle notiek mācību procesa laikā, vērojot bērnu muzikālo spēju un vokālo iemaņu izaugsmi.

Bērnu ansamblis piedalās kultūras centra rīkotajos pasākumos, labprāt ar savu dziedāšanu priecē novada ļaudis.

 

bernu_deju_kolektivs

Bērnu deju kolektīvs

Vadītāja: Gita Skudra T.29149207 e-pasts gitaspasts@inbox.lv

Mēģinājumi notiek trešdienās no 18.00 līdz 19.00.

Kolektīvā dejo 35 bērni no 1. līdz 3. klasei.

Kolektīvs darbojas no 2010.gada.

 

Pulciņš bērniem “Mūzikas ābecīte”

Vadītāja: Jolanta Puķīte. T.26483106, e-pasts: jolanta_pukite@inbox.lv

Pulciņa nodarbības notiek ceturtdienās no 18.00 līdz 19.00

”Mūzikas ābecīte”- pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem( muzikālas spēles un rotaļas, dziedāšana, zīmēšana un pirmie soļi mūzikas pasaulē), dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem – vokālā dziedāšana, klavierspēles un mūzikas teorijas pamati.

 

Pusaudžu deju kolektīvs

Vadītāja: Gita Skudra T.29149207 e-pasts gitaspasts@inbox.lv

Mēģinājumi notiek trešdienās un piektdienās no 18.00 līdz 19.00.

Kolektīvā dejo 24 pusaudži no 4. līdz 7.klasei.

Dejotāji piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos un ir guvuši labus rezultātus starpnovadu deju skatēs.

 

tekstilstudija

Tekstilstudija

Vadītāja: tekstilmāksliniece Baiba Vaivare T.26576299

Nodarbības notiek otrdienās 18.00

Studijā darbojas 14 dalībnieces.

Tekstilstudija savu darbību sāka 2009.gadā.

Ja vēlies iemācīties apgleznot zīdu, apgūt dažādas tekstilmākslas tehnikas, zīmēt, gleznot, adīt, šūt, krāsot dziju, mācīties kompozīcijas un krāsu mācības pamatus vai vienkārši, saturīgi un interesanti pavadīt laiku, nāc un iesaisties tekstilstudijā.

 

kludzinpineji

Klūdziņpinēju pulciņš

Vadītāja: daiļamatu meistare Rasma Kazimirova T. 27888258 e-pasts rasma.k@inbox.lv

Nodarbības notiek katru otro svētdienu no 9.00

Pulciņā darbojas 18 dalībnieki.

Pulciņa pirmā nodarbība notika 2001. gadā. Pirmajiem pinējiem ir 10 gadu pieredze un paši var apmācīt jaunpienācējus. Jau vairākkārt ir notikuši plenēri, izstādes Skrīveros un Latvijā. Ar saviem darinājumiem pulciņa dalībnieki ir priecējuši novada ļaudis, izdaiļojot Skrīverus dažādiem svētkiem.

 

amatierteatris

Skrīveru amatierteātris

Vadītājs: režisors Juris Kalvišķis T. 29252645

Kolektīva vecākais: Uldis Dzērve T.26523654 e-pasts uldisdz@e-apollo.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās no 19.00 līdz 21.00

Teātrī darbojas 15 dalībnieki.

Kolektīvs tika dibināts 1997.gadā. šo 15 gadu laikā iestudētas 10 lugas, no kurām divas atkārtoti. Pēdējais iestudējums – luga bērniem ”Kristofers un viņa draugi”. Patreiz trupas repertuārā lugas: M. Reimanis ”Krustmāte Jūle no Tūles”, A.Upīts ”Apburtais loks”, R.Blaumanis ”Skroderdienas Silmačos”. Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījies dažādos teātra festivālos un amatierteātru skatēs.

Pūtēju orķestris “Skrīveru taurētājs”

Vadītājs: Jānis Jansons T. 29665697

Mēģinājumi notiek svētdienās  10.00 Skrīveru Kultūras centrā