Adrese:Andreja Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197459
Fakss:65197460
E-pasts:sandra.trakina@skriveri.lv

Reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā nr. 90009169837 Datums 21.09.2009.

Reģistrācija LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā nr. BLB 0295 Datums 01.12.2003.

Skrīveru bērnu bibliotēkas Nolikums

SKRĪVERU BĒRNU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKAS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA SKRĪVERU BĒRNU BIBLIOTĒKĀ

E-pasts:

vadītāja Sandra Trakina
sandra.trakina@skriveri.lv
bibliotekāre Ināra Zīmele
inarazimele@inbox.lv

Sandra Trakina

Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja Sandra Trakina

Ināra Zīmele

Skrīveru bērnu bibliotēkas bibliotekāre Ināra Zīmele

Statistika uz 2019.gada 1.janvāri:

Bibliotēkas krājums8046
Lietotāju skaits401
Izsniegums5230
Apmeklējumu skaits3905

Skrīveru bērnu bibliotēka ir Skrīveru novada domes struktūrvienība. Bibliotēka ir nozīmīgs informācijas, kultūras un komunikācijas centrs. Sabiedrības pieprasījums pēc bibliotēkas un informācijas pakalpojumiem nemitīgi pieaug. Savā darbā bibliotēka piedāvā plašu informācijas, materiālu un pasākumu klāstu, dod iespēju izjust bērniem un jauniešiem lasītprieku.

Bibliotēkā Tu vari saņemt ne tikai grāmatas, bet vari lasīt žurnālus , avīzes, skatīties filmas un iepazīties ar dažādām izstādēm. Tu vari piedalīties bibliotēkas pasākumos. Tu varēsi iemīlēt grāmatas, kādas lasa bērni Latvijā un citās pasaules valstīs.

Bibliotēkā pieejamas bezmaksas internets , arī WIFI, bibliotēkas abonētas datubāzes, kurās savāktā informācija var palīdzēt Tev atrast noderīgas lietas rakstot projektus, kursa darbus vai vienkārši meklējot atbildi uz kādu jautājumu.

Bibliotēkas vēsture

Skrīveru bērnu bibliotēka dibināta 1974. gadā, to apliecina Bibliotēkas pase.

Skrīveru bērnu bibliotēka atrodas kultūras centra telpās, ēka celta 1927.gadā.

2003. gada 1. decembrī Skrīveru bērnu bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā, ar Bibliotēkas reģistra numuru BLBO296 .

2005.gadā bibliotēkā tiek uzstādīti pirmie trīs datori un lāzerprinteris, tie tika iegūti VVBIS projekta ietvaros. Sākas bibliotēkas automatizācijas process. Bibliotēkai VVBIS projekta ietvaros ierīkots arī Internets. Šajā gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādājāmies arī krāsu printeri.

2007. gadā Skrīveru bērnu bibliotēkai tika piešķirtas lietošanas tiesības (licence) bibliotēku informācijas sistēmas ALISE programmatūras moduļu lietošanai ALISE-i.

2018.gada vasarā Skrīveru bērnu bibliotēka pārceļās uz plašākām telpām.