Telefons:
65 197 747
Fakss:
65 197 747
Pirmdienās:
8–13 un 14–18
Otrdienās:
8–13 un 14–17
Trešdienās:
8–13 un 14–17
Ceturtdienās:
8–13 un 14–17
Piektdienās:
8–15
Vairāk par iestādi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektroniskai saziņai izmantojami šādi formāti: doc, docx, pdf, xls, xlsx, odf, odt, ods, jpg. Pašvaldība pieņem arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.

Rekvizīti
Reģ. Nr. 90000074704 A/S “Swedbank” kods: HABALV22 konts: LV54HABA0551028435371
Andris Zālītis Domes priekšsēdētājs
65197015, 25664454 andris.zalitis@skriveri.lv
Uldis Riekstiņš Izpilddirektors
Līga Uzulniece Pārvaldes sekretāre
Velta Vigovska Atbildīgā sekretāre
Inese Peļņika Lietvedības pārzine, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
65197747, 26593472 inese.pelnika@skriveri.lv
Anita Krusta Zemes lietu speciāliste
Liena Valdmane-Girgensone Vides pārvaldības speciālists
Gita Klinģerīte Galvenā grāmatvede
65197016, 29399043 gita.klingerite@skriveri.lv
Daina Ilga Kļaviņa Vecākā grāmatvede
Liene Sakne Ekonomiste
Mārīte Bogopoļska Nodokļu administratore, kasiere
65197247, 65197016 marite.bogopolska@skriveri.lv
Liene Paukšte-Uzula Finanšu speciālists
65197376, 25619932 liene.uzula@skriveri.lv
Kitija Šteinberga Grāmatvede
Iveta Daukšte Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Keita Lūse Sabiedrisko attiecību speciālists
Aiga Rudaka Kapsētas pārzine
29863374
Juris Vaivods Personas datu aizsardzības speciālists
Diāna Bebre-Kondrāte Juriskonsulte
Maija Strautniece Personāla uzskaites darbiniece
Valsts policija
67075019
Skrīveru novada domes ēkā tās konstrukcijas dēļ diemžēl nav iespējams iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Pie durvīm nav ierīkota zvanu poga, tādēļ lūdzam pirms apmeklējuma zvanīt pa tālruni 65197747.